Veelgestelde Vragen

Het lezen en ondertekenen van je contracten verloopt digitaal. Via jouw Adminbox heb je met één muisklik toegang tot al jouw interimcontracten. Zit je opdracht erop? Gedurende 5 jaar kan je op ieder moment van de dag jouw contracten opvragen via de Adminbox.

Log hier rechtstreeks in op Adminbox

Stap 1: Maak een account aan om aan te melden op Adminbox [eenmalig]

Bij opstart van je allereerste contract via Forum Jobs ontving je een activatiemail over de Adminbox. Met deze mail kan je jouw persoonlijke Adminbox activeren. Ben je de mail kwijt? Klik op "Geen bevestigingsmail ontvangen" om je wachtwoord voor de Adminbox opnieuw in te stellen.

Stap 2: Maak een mandaat aan om contracten te ondertekenen in de Adminbox

Een mandaat in de Adminbox is een elektronische handtekening waarmee je je contracten digitaal kan ondertekenen. Je stelt dit in als je de eerste keer een contract digitaal gaat ondertekenen in de Adminbox. Ken je je mandaat niet meer? Klik op "Geen bevestigingsmail ontvangen" om je mandaat opnieuw in te stellen.

Stap 3: Bekijk en onderteken je contracten via Adminbox

Je ontvangt telkens voor opstart een e-mail dat je contract klaarstaat in je Adminbox. Je meldt eerst aan in de Adminbox met je wachtwoord uit stap 1. Daarna kan je het contract ondertekenen met het mandaat dat je instelde in stap 2.

Handleiding

Bovenstaande info hebben we samengevat in een korte handleiding. Je vindt de handleiding hier onder.

Handleiding downloaden - Nederlands

Handleiding downloaden - Pools

Wijzigingen doorvoeren in je Adminbox?

Wil je je e-mailadres wijzigen? Of wil je de melding van nieuw contract wijzigen van sms naar e-mail?
Ook dit kan je doen door je mandaat opnieuw in te stellen en daarbij de voorkeur van notificatie te wijzigen.

Wijzigingen aanbrengen aan de Adminbox

Vragen of hulp nodig?

Contacteer het Forum Jobs kantoor in je buurt, zij helpen je graag verder!

Het kan altijd gebeuren dat je eens ziek bent. Wanneer dit zo is, is het belangrijk om volgende zaken op te volgen.

Verwittig (ten laatste 30 min. voor aanvang van je werkdag) zowel Forum Jobs als het bedrijf waar je tewerkgesteld bent. Verwittig steeds telefonisch of per mail, een sms'je is niet geldig.

Breng binnen de 2 werkdagen een medisch getuigschrift binnen in je Forum Jobs kantoor.

Zorg ervoor dat je gedurende de eerste 14 dagen van iedere ziekteperiode thuis bent tussen 13u en 17u, voor een eventuele controlearts.

Laat bij de dokter altijd 'een vertrouwelijk' invullen. Dit heb je nodig om je ziekte te melden bij de mutualiteit.

Heb je vragen hierover? Contacteer het Forum Jobs kantoor die jouw dossier beheert.

Wekelijks ontvang je jouw loonbrief in je mailbox.

Om je loonbrieven te kunnen raadplegen krijg je na je activatie van je dossier een e-mail met een paswoord. Onthoud dit goed, hiermee kan je de documenten openen.

Heb je verdere vragen over jouw loon? Contacteer jouw Forum Jobs kantoor

Als uitzendkracht heb je ook recht op een eindejaarspremie.
Hiervoor moeten 2 voorwaarden voldaan zijn:

- je hebt minstens 65 werkdagen of 494 uren voor één of meerdere uitzendkantoren gewerkt.

- en dit tijdens de referteperiode 1 juli van vorig jaar tot 30 juni dit jaar.

Alle dagen en uren waarop je RSZ betaald hebt, tellen mee voor de berekening van die 65 dagen en 494 uren (dus ook gewaarborgd loon, betaalde feestdagen, betaalde inhaalrust...). Als je voor verschillende uitzendkantoren gewerkt hebt in de referteperiode, wordt hiervan de som genomen.

De brutopremie is gelijk aan 8,33 % van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens het refertejaar. Van de brutopremie wordt nog afgetrokken:

- 13,07 % sociale zekerheidsbijdragen

- 23,22 % bedrijfsvoorheffing (belasting)

In december krijg je van het Sociaal Fonds voor uitzendkrachten (SFU) een document dat je moet invullen, ondertekenen en terugsturen, ofwel naar het SFU, ofwel naar je vakbond. Dan pas kan de premie uitbetaald worden, ofwel door het SFU, ofwel door je vakbond en dit vanaf januari volgend jaar.

Verlof opnemen

Verlof neem je steeds op in overleg met jouw verantwoordelijke binnen het bedrijf waar je werkt. Van zodra het verlof goedgekeurd is, moet je dit ook melden aan Forum Jobs.

Vakantiegeld voor uitzendkrachten

Het vakantiegeld bedraagt +/- 15% van het jaarlijks brutoloon. Net als andere werknemers hebben uitzendkrachten recht op vakantiegeld. De uitbetaling gebeurt op een verschillende manier voor arbeiders dan voor bedienden.

Vakantiegeld: arbeider

Je vakantiegeld bedraagt 15,38% van je bruto jaarloon.

Elk jaar ontvang je het vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie via een overschrijving.
Wanneer? De betaling gebeurt in de maand mei of juni van het jaar dat op de prestaties volgt.

Vragen? Contacteer de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Vakantiegeld: bediende

Als bediende krijg je je vakantiegeld uitbetaald op basis van je prestatie's tijdens je uitzendovereenkomst. De betaling gebeurt gelijktijdig en bovenop je loon op het einde van iedere uitzendovereenkomst.

Let wel! Houd er rekening mee dat als je vast in dienst gaat, dit vakantiegeld in mindering gebracht wordt van het vakantiegeld dat je normaal uitbetaald krijgt in mei of juni.

Op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie ontdek je op hoeveel vakantie je precies mag rekenen per gewerkte dag.

Vakantieattesten voor bedienden:

Wil je verlof opnemen dat je vorig jaar opgebouwd hebt? Om het verlof correct te kunnen inboeken hebben wij, voor je opstart, jouw vakantieattest nodig. Je kan dit opvragen bij je vorige werkgever.

Als jobstudent betaal je geen bedrijfsvoorheffing en een lager tarief aan RSZ-bijdrage. Per jaar mag je wel slechts 475 uur presteren aan dit gunsttarief. Als je meer uren wil presteren, betaal je daarvoor gewone bijdragen.

Deze teller van 475 uren noemen we het contigent. De beschikbare uren worden bijgehouden door de overheid. Als wij je een contract geven en je uren betalen, worden deze uren in mindering gebracht van je contigent. Je kan elk moment zelf raadplegen hoeveel uren je nog beschikbaar hebt. Surf hiervoor naar Student@work.

Ieder jaar wijzigen de bedragen die je mag verdienen alvorens je belastingen moet betalen. Voor de meest recente bedragen verwijzen we naar de site van de FOD Financiën.

Zolang je niet meer werkt dan 475 uur en jonger bent dan 26 behoud je het recht op het groeipakket. Werk je meer dan 475 uur, dan behoud je je groeipakket voor de maanden waarin je minder dan 80 uur werkt.

Werk je meer dan 80 uur per maand als niet-jobstudent, dan verlies je voor die maand je kinderbijslag. Houd dan omwille van je hogere inkomen ook rekening met je belastingen en of je ten laste blijft.

We streven er naar een kwaliteitsvolle communicatie te voeren. Dit zowel naar onze uitzendkrachten als naar onze kandidaten.

Werd u ongewenst gecontacteerd door een van onze Forum Jobs-consulenten?

Via privacy@forumjobs.be kan u dit eenvoudig melden.

Indien u uw gegevens volledig wil laten verwijderen kan dit eveneens via dit adres. Voeg voldoende info toe over de communicatie die niet relevant voor u was. We gaan er dan intern mee aan de slag.

  • Zondag 1 januari 2023: Nieuwjaar
  • Maandag 10 april 2023: Paasmaandag
  • Maandag 1 mei 2023: Dag van de Arbeid
  • Donderdag 18 mei 2023: O.L.H. Hemelvaart
  • Maandag 29 mei 2023: Pinkstermaandag
  • Vrijdag 21 juli 2023: Nationale Feestdag
  • Dinsdag 15 augustus 2023: O.L.V. Hemelvaart
  • Woensdag 1 november 2023: Allerheiligen
  • Zaterdag 11 november 2023: Wapenstilstand
  • Maandag 25 december 2023: Kerstmis