Veelgestelde Vragen

Het lezen en ondertekenen van je contracten verloopt digitaal. Via jouw Adminbox heb je met één muisklik toegang tot al jouw interimcontracten. Zit je opdracht erop? Gedurende 5 jaar kan je op ieder moment van de dag jouw contracten opvragen via de Adminbox.

Log hier rechtstreeks in op Adminbox

Stap 1: Maak een account aan om aan te melden op Adminbox [eenmalig]

Bij opstart van je allereerste contract via Forum Jobs ontving je een activatiemail over de Adminbox. Met deze mail kan je jouw persoonlijke Adminbox activeren. Ben je de mail kwijt? Klik op "Geen bevestigingsmail ontvangen" om je wachtwoord voor de Adminbox opnieuw in te stellen.

Stap 2: Maak een mandaat aan om contracten te ondertekenen in de Adminbox

Een mandaat in de Adminbox is een elektronische handtekening waarmee je je contracten digitaal kan ondertekenen. Je stelt dit in als je de eerste keer een contract digitaal gaat ondertekenen in de Adminbox. Ken je je mandaat niet meer? Klik op "Geen bevestigingsmail ontvangen" om je mandaat opnieuw in te stellen.

Stap 3: Bekijk en onderteken je contracten via Adminbox

Je ontvangt telkens voor opstart een e-mail dat je contract klaarstaat in je Adminbox. Je meldt eerst aan in de Adminbox met je wachtwoord uit stap 1. Daarna kan je het contract ondertekenen met het mandaat dat je instelde in stap 2.

Handleiding

Bovenstaande info hebben we samengevat in een korte handleiding. Je vindt de handleiding hier onder.

Handleiding downloaden - Nederlands

Handleiding downloaden - Pools

Wijzigingen doorvoeren in je Adminbox?

Wil je je e-mailadres wijzigen? Of wil je de melding van nieuw contract wijzigen van sms naar e-mail?
Ook dit kan je doen door je mandaat opnieuw in te stellen en daarbij de voorkeur van notificatie te wijzigen.

Wijzigingen aanbrengen aan de Adminbox

Vragen of hulp nodig?

Contacteer het Forum Jobs kantoor in je buurt, zij helpen je graag verder!

Als je tewerkgesteld wordt bij een uitzendkantoor krijg je heel wat documenten te ondertekenen. In deze rubriek overlopen we ze zodat je weet waar je aan toe bent.

Deel 1: De bedoeling of intentieverklaring

Bij je eerste contract als uitzendkracht krijg je een bedoeling. Dit document bevestigt het voornemen dat bij uitzendkracht en uitzendkantoor bestaat om een overeenkomst voor uitzendarbeid te sluiten.

Deel 2: De werkpostfiche (persoonlijke beschermingsmiddelen)

De werkpostfiche is een belangrijk document. Het leert je onder meer welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) je moet dragen. Het steeds dragen van PBM's beschermt je tegen mogelijke gevaren op je werkpost.

Draag alle PBM’s die de werkgever heeft aangevuld op de werkpostfiche. Als er een PBM vermeld wordt op de werkpostfiche en je hebt die niet ontvangen, vraag er dan naar.

Draag zorg voor je PBM’s. Als PBM’s versleten zijn, geef je dat aan en moet je nieuwe krijgen.

Deel 3: De werkpostfiche (arbeidsmiddelen)

De werkpostfiche is een belangrijk document. Het leert je onder meer welke taken je wel en niet mag uitvoeren.

Als er op je werkpostfiche staat dat je een rolbrug moet bedienen, dan is dat toegestaan. Staat er op je werkpostfiche geen vermelding van een heftruck, dan mag je onder geen beding met een heftruck rijden. Zelfs het verplaatsen van een heftruck is dan verboden.

Op je werk kan je soms opdrachten krijgen waardoor je taken moet opnemen die niet vermeld staan op je werkpostfiche. Meld dat dan zeker aan je contactpersoon binnen het bedrijf. Komen jullie er niet uit, contacteer dan je Forum Jobs-contactpersoon. We bekijken dan samen welke oplossing er mogelijk is.

Het kan altijd gebeuren dat je eens ziek bent. Wanneer dit zo is, is het belangrijk om volgende zaken op te volgen.

Verwittig (ten laatste 30 min. voor aanvang van je werkdag) zowel Forum Jobs als het bedrijf waar je tewerkgesteld bent. Verwittig steeds telefonisch of per mail, een sms'je is niet geldig.

Breng binnen de 2 werkdagen een medisch getuigschrift binnen in je Forum Jobs kantoor.

Zorg ervoor dat je gedurende de eerste 14 dagen van iedere ziekteperiode thuis bent tussen 13u en 17u, voor een eventuele controlearts.

Laat bij de dokter altijd 'een vertrouwelijk' invullen. Dit heb je nodig om je ziekte te melden bij de mutualiteit.

Heb je vragen hierover? Contacteer het Forum Jobs kantoor die jou dossier beheert.

Wekelijks ontvang je jouw loonbrief in je mailbox.

Om je loonbrieven te kunnen raadplegen krijg je na je activatie van je dossier een e-mail met een paswoord. Onthoud dit goed, hiermee kan je de documenten openen.

Heb je verdere vragen over jouw loon? Contacteer jouw Forum Jobs kantoor

Als uitzendkracht heb je ook recht op een eindejaarspremie.
Hiervoor moeten 2 voorwaarden voldaan zijn:

- je hebt minstens 65 werkdagen of 494 uren voor één of meerdere uitzendkantoren gewerkt.

- en dit tijdens de referteperiode 1 juli van vorig jaar tot 30 juni dit jaar.

Alle dagen en uren waarop je RSZ betaald hebt, tellen mee voor de berekening van die 65 dagen en 494 uren (dus ook gewaarborgd loon, betaalde feestdagen, betaalde inhaalrust...). Als je voor verschillende uitzendkantoren gewerkt hebt in de referteperiode, wordt hiervan de som genomen.

De brutopremie is gelijk aan 8,33 % van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens het refertejaar. Van de brutopremie wordt nog afgetrokken:

- 13,07 % sociale zekerheidsbijdragen

- 23,22 % bedrijfsvoorheffing (belasting)

In december krijg je van het Sociaal Fonds voor uitzendkrachten (SFU) een document dat je moet invullen, ondertekenen en terugsturen, ofwel naar het SFU, ofwel naar je vakbond. Dan pas kan de premie uitbetaald worden, ofwel door het SFU, ofwel door je vakbond en dit vanaf januari volgend jaar.

Verlof opnemen

Verlof neem je steeds op in overleg met jouw verantwoordelijke binnen het bedrijf waar je werkt. Van zodra het verlof goedgekeurd is, moet je dit ook melden aan Forum Jobs.

Vakantiegeld voor uitzendkrachten

Het vakantiegeld bedraagt +/- 15% van het jaarlijks brutoloon. Net als andere werknemers hebben uitzendkrachten recht op vakantiegeld. De uitbetaling gebeurt op een verschillende manier voor arbeiders dan voor bedienden.

Vakantiegeld: arbeider

Je vakantiegeld bedraagt 15,38% van je bruto jaarloon.

Elk jaar ontvang je het vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie via een overschrijving.
Wanneer? De betaling gebeurt in de maand mei of juni van het jaar dat op de prestaties volgt.

Vragen? Contacteer de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Vakantiegeld: bediende

Als bediende krijg je je vakantiegeld uitbetaald op basis van je prestatie's tijdens je uitzendovereenkomst. De betaling gebeurt gelijktijdig en bovenop je loon op het einde van iedere uitzendovereenkomst.

Let wel! Houd er rekening mee dat als je vast in dienst gaat, dit vakantiegeld in mindering gebracht wordt van het vakantiegeld dat je normaal uitbetaald krijgt in mei of juni.

Op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie ontdek je op hoeveel vakantie je precies mag rekenen per gewerkte dag.

Vakantieattesten voor bedienden:

Wil je verlof opnemen dat je vorig jaar opgebouwd hebt? Om het verlof correct te kunnen inboeken hebben wij, voor je opstart, jouw vakantieattest nodig. Je kan dit opvragen bij je vorige werkgever.

Je mag werken als jobstudent als je hoofdactiviteit studeren is. Dat betekent dat de meerderheid van je tijd besteed moet worden aan studeren. Als je 2 dagen in de week werkt terwijl je 3 dagen naar school gaat is er geen probleem.

Ben je afgestudeerd in juni? Dan mag je nog tot 30 september werken tegen de verminderde bijdragen. Stop je zelf met je opleiding en ga je niet verder studeren? Dan mag je niet meer als jobstudent werken.

We hebben steeds een heel aantal interessante studentenjobs in de portefeuille. Neem een kijkje op de site of contacteer een van onze collega’s. [link naar vacatures jobstudenten]

Als jobstudent betaal je geen bedrijfsvoorheffing en een lager tarief aan RSZ-bijdrage. Per jaar mag je wel slechts 475 uur presteren aan dit gunsttarief. Als je meer uren wil presteren, betaal je daarvoor gewone bijdragen.

Deze teller van 475 uren noemen we het contigent. De beschikbare uren worden bijgehouden door de overheid. Als wij je een contract geven en je uren betalen, worden deze uren in mindering gebracht van je contigent. Je kan elk moment zelf raadplegen hoeveel uren je nog beschikbaar hebt. Surf hiervoor naar Student@work.

Ieder jaar wijzigen de bedragen die je mag verdienen alvorens je belastingen moet betalen. Voor de meest recente bedragen verwijzen we naar de site van de FOD Financiën.

Zolang je niet meer werkt dan 475 uur en jonger bent dan 26 behoud je het recht op het groeipakket. Werk je meer dan 475 uur, dan behoud je je groeipakket voor de maanden waarin je minder dan 80 uur werkt.

Werk je meer dan 80 uur per maand als niet-jobstudent, dan verlies je voor die maand je kinderbijslag. Houd dan omwille van je hogere inkomen ook rekening met je belastingen en of je ten laste blijft.

Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Het digitale coronacertificaat bestaat uit een samenbundeling van je persoonlijke vaccinatie-, test- en herstelcertificaat.

Vaccinatiecertificaat: elk certificaat vermeldt het type vaccin en om de hoeveelste prik het gaat. De meeste EU-landen zullen alleen een certificaat van volledige vaccinatie aanvaarden.

Testcertificaat: dit certificaat vermeldt het resultaat van een PCR-test (geen zelf- of sneltest). Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt.

Herstelcertificaat: dit certificaat is van belang voor de mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve COVID-test. De geldigheid van dit certificaat zal in de meeste landen 180 dagen zijn.

Hoe kan ik het digitale coronacertificaat verkrijgen?

Het certificaat is volledig gratis en kan je downloaden via mijngezondheid.be, Mijn Burgerprofiel, myhealthviewer.be of via de mobiele app CovidSafeBe.

Link:

Niet-essentiële reizen naar het buitenland voor personen die hun hoofdverblijf hebben in België zijn terug mogelijk. Alsook kunnen personen met een Europese nationaliteit of personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een land van de Europese Unie opnieuw naar België reizen voor niet-essentiële reizen. Let op: indien een derdelander alsnog naar België wil reizen, moet het gaan om een essentiële reis.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven nog steeds sterk afgeraden (= niet meer verboden). Let op: niet-EU landen kunnen naast de kleurcode rood, ook hernomen zijn als een hoog risicogebied, waarvoor bijkomend verstrengde maatregelen gelden.

Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brazilië, Chili, Colombia, Democratische Republiek Congo, Eswatini, Georgië, India, Lesotho, Mozambique, Namibië, Nepal, Pakistan, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad en Tobago, Tunesië, Uganda, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Belgische inwoners moeten bij terugreis uit bovenstaande landen wél nog steeds 10 dagen in quarantaine + 2 PCR-testen afleggen, ook bij volledige vaccinatie.

-> Ben je volledig gevaccineerd, dus 2 injecties (uitz. Vaccin Johnson&Johnson*) + 2 weken?

Neem zo snel mogelijk een test af. Tot je het resultaat weet, blijf je in quarantaine. Bij een negatief testresultaat, mag je uit quarantaine. Indien je géén test afneemt, ben je wel verplicht om 10 dagen in quarantaine te blijven.

-> Ben je nog niet gevaccineerd of heb je slechts 1 injectie (uitz. Johnson&Johnson*) gekregen?

Neem zo snel mogelijk een test af. Ongeacht als het resultaat negatief of positief is, blijf je in quarantaine en leg je op dag 7 een nieuwe test af. Als die nog steeds negatief is, mag je terug uit quarantaine. Wees wel nog steeds waakzaam als er geen symptomen optreden.

*bij vaccinatie met Johnson&Johnson vaccin moet je reeds 4 weken geleden je injectie ontvangen hebben.

- Omdat je contact had met een persoon die corona heeft.

- Omdat je je ziek voelt en er een sterk vermoeden is van corona

- Omdat je op reis was, het terugreisformulier invulde en vervolgens een code ontving.

Blijf thuis en laat je testen. Vraag zeker ook een quarantaine-attest aan je huisarts of call center.

Ben je niet ziek en kan je telewerken dan behoud je je loon gedurende de quarantaine.

Ben je niet ziek en kan je niet telewerken, breng je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte. De uitbetaling van de quarantaine verloopt via de RVA. Dit geldt ook voor uitzendkrachten.

Ben je ziek en kan je niet werken, informeer je werkgever zo snel mogelijk. De uitbetaling van de ziekte gebeurt via de werkgever. Als uitzendkracht loopt de ziekte tot einde contract via werkgever, daarna richt je je tot de mutualiteit.

Je bent niet verplicht om je werkgever op de hoogte te brengen van jouw reisplannen. Het blijft uiteraard aan te raden om je werkgever zo snel mogelijk in te lichten om diens werkplanning niet in het gedrang te brengen.
Als je om één van bovenstaande redenen verplicht in quarantaine moet, dien je uiteraard aan de werkgever het quarantaine attest te bezorgen alvorens om onwettige afwezigheid te vermijden.

Als werkgever ben je niet verondersteld op de hoogte te zijn van de reisbestemming(en) van je werknemers, alsook is de werknemer niet verplicht dit mee te delen. Zolang het niet vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is of in quarantaine moet via een attest van een behandelend arts of de arbeidsarts, kan de werkgever hem de toegang tot de werkvloer niet weigeren. Het is de werkgever niet toegestaan om een medisch attest te vragen aan de werknemers die terugkeren uit een risicogebied.

Als de werknemer een quarantaine attest aflevert en zich aanbiedt op het werk tijdens de quarantaineduur, mag de werkgever het werk wel weigeren.

Het uitzendkantoor is jouw wettelijke werkgever. In geval van quarantaine dient het attest dan ook aan het uitzendkantoor te worden afgeleverd.
Uiteraard is proactieve en goede communicatie aan te raden, ook met het bedrijf waar je tewerkgesteld bent.

Als het thuisland niet geregistreerd staat als hoog risicogebied is het voor de werknemer geen enkel probleem om af te reizen naar zijn thuisland. Na terugkeer is quarantaine niet langer verplicht bij digitaal coronacertificaat of negatieve PCR-test. Wanneer het thuisland echter opgenomen is op de lijst van hoog risicogebieden moet de werknemer bij terugkeer sowieso 10 dagen in quarantaine + 2 PCR-testen afleggen.

Als je als werknemer op eigen initiatief afreist naar een risicogebied tegen alle adviezen van de overheid in, kan er geen overmacht wegens quarantaine ingeroepen worden. De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn.

We streven er naar een kwaliteitsvolle communicatie te voeren. Dit zowel naar onze uitzendkrachten als naar onze kandidaten.

Werd u ongewenst gecontacteerd door een van onze Forum Jobs-consulenten?

Via privacy@forumjobs.be kan u dit eenvoudig melden.

Indien u uw gegevens volledig wil laten verwijderen kan dit eveneens via dit adres. Voeg voldoende info toe van de communicatie die niet relevant voor u was. We gaan er dan intern mee aan de slag.