Nieuws

Heb ik als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?

Iedere extra (euro) is welkom momenteel.
Veel mensen kijken dan ook uit naar hun eindejaarspremie dit jaar.
Heb jij als uitzendkracht ook recht op deze zogenaamde 'dertiende maand'?

Kopie van afbeeldingen verhalen website 2

JA, wanneer onderstaande 2 voorwaarden voldaan zijn:

1) Je hebt minstens 65 werkdagen of 494 uren voor één of meerdere uitzendkantoren gewerkt. Als je tewerkgesteld bent in een zesdaagse werkweek moet je minstens 78 dagen of 494 uren gepresteerd hebben.
2) Deze prestaties heb je uitgevoerd tijdens de referteperiode 1 juli 2021 tot 30 juni 2022.

Alle dagen en uren waarop je RSZ betaald hebt, tellen mee voor de berekening van die 65 dagen en 494 uren (dus ook gewaarborgd loon, betaalde feestdagen, betaalde inhaalrust...).
Als je voor verschillende uitzendkantoren gewerkt hebt in de referteperiode, wordt hiervan de som genomen.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie betaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten?
De brutopremie is gelijk aan 8,33 % van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens het refertejaar.

Deze brutopremie is onderhevig aan RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing, d.w.z. dat je niet de volledige brutopremie op jouw rekening zal ontvangen.
Er moet nog 13,07% sociale zekerheidsbijdragen en 23,22% bedrijfsvoorheffing afgehouden worden.

Forumjobs Commercieelbediende WHITE BG HIRES

Hoe verloopt de uitbetaling van mijn eindejaarspremie?

1) Document SFU
Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ontvang je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten (SFU).

Heb je eind december nog niets ontvangen, richt je dan, telefonisch of schriftelijk tot het Sociaal Fonds.
Tip: meld elke adreswijziging aan het SFU, zodat je tijdig je document ontvangt.

2) Waar bezorg je het document van het SFU?

Met het origineel document van het SFU kan je de premie uitbetaald krijgen.
Hoe? Als je aangesloten bent bij een vakbond, kan je het origineel document bij hen afgeven voor de uitbetaling.
Als je geen vakbond hebt, moet je het origineel document ingevuld terugsturen naar het Sociaal Fonds waar de betaling vanaf 02/01/2023 uitgevoerd zal worden.

3) Hoe ontvang ik de uitbetaling van de premie?

Elk van de drie vakbonden betaalt uit volgens zijn eigen methode. Het betalingsorganisme van jouw keuze zal je hierover inlichten.

Het Sociaal Fonds betaalt slechts op één manier. Vul jouw bankrekeningnummer in en
stuur het origineel document ondertekend naar het Fonds terug.

De premie wordt dan op jouw rekening gestort.

Opgepast! De eindejaarspremie is slechts drie jaar geldig, nadien worden er GEEN betalingen meer uitgevoerd!

Het sociaal Fonds
Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel, tel 02/203.60.95
Hun kantoren zijn open tussen 9u en 12 of via dit contactformulier.