Nieuws

De begroting 2023-2024: wat verandert er voor jou als werknemer/werkzoekende?

De federale regering heeft eindelijk een akkoord over de begroting 2023-2024 bereikt. We zetten de interessante puntjes graag voor u op een rijtje.
Deze maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden en omgezet worden in wetgeving.

Kopie van afbeeldingen verhalen website 4

1. Het maximum aantal uren studentenarbeid wordt uitgebreid van 475 uur tot 600 uren. Dit geldt voor alle sectoren.

2. De bestaande regeling van flexi-jobs wordt uitgebreid naar o.a. de landbouw, de zorg- en evenementensector (niet artistieke functies).

3. Tijdskrediet om voor een kind te zorgen, zal voortaan moeten beginnen voor dat het kind 5 jaar is, nu is dat nog 8 jaar.
De looptijd van dit tijdskrediet wordt ook verlaagd van 51 naar 48 maanden. De periode voor loopbaanonderbreking met andere motieven daalt van 60 naar 51 maanden.

4. Voor langdurig zieken wordt de Terug Naar Werk- regeling verder gezet en verder uitgebreid. Werknemers met gezondheidsproblemen krijgen een arbeidsparticipatietoeslag, wanneer ze gedeeltelijk aan de slag gaan.

5. Reïntegratie van langdurig werklozen via de “zone zéro chomeurs”. In specifieke gebieden zal de overheid jobs creëren en biedt ze langdurige werklozen arbeidscontracten aan.

6. Er wordt aangestuurd op een grote belastingshervorming. Doel is dat deze uiteindelijk 560 euro voor iedereen oplevert. Dit zou kunnen via de uitbreiding van de belastingsvrije som, via een jobbonus en via een belastingskrediet.