Nieuws

Juli 2022 - Zomerkamp geannuleerd wat nu?

Deze zomer trekken duizenden kinderen op kamp of naar een georganiseerde zomerklas. Een mooie tijd om herinneringen te maken en voor de ouders ook een handige 'opvangmanier'.
Maar wat als het kamp of de zomerklas niet doorgaat? Of als deze halfweg geannuleerd wordt? Door een corona-uitbraak of bijvoorbeeld deze week door de hitte?


Beelden Blog 1356 x 920 px 3

Wat nu?

Als je als ouder/werknemer van het werk afwezig bent om voor je kind te zorgen omdat een vakantiekamp/georganiseerde kinderopvang geannuleerd wordt door corona of omdat je kind tijdens de zomervakantie in quarantaine moet, kan je een uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht genieten.

De uitkering voor die dag(en) bedraagt 65% van je brutoloon.

Let wel: Voor eenzelfde periode kan slechts één persoon die met het kind samenwoont een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.


Wat moet hiervoor gebeuren?

  1. Breng onmiddellijk uw werkgever op de hoogte.
    Vul hiervoor het formulier in via volgende link:
    Opvang kind zomervakantie annulatie corona | Documentatie | RVA
  2. De werkgever verstuurt een elektronische mededeling van tijdelijke werkloosheid (ASR scenario 5) naar de RVA.
  3. De werkgever bezorgt het formulier via e-mail aan de RVA.