Nieuws

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid - wat is er gewijzigd vanaf 2023.

Vanaf 2023 geldt een nieuwe responsabiliseringsbijdrage voor opeenvolgende dagcontracten. Wie gebruik maakt van opeenvolgende dagcontracten moet bij overschrijding van bepaalde drempels (zie infra) een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage betalen aan de RSZ.

Stagiair 4

4 meest gestelde vragen over opeenvolgende dagcontracten

Dit zijn arbeidsovereenkomsten bij eenzelfde gebruiker die een looptijd van 24 uur niet overschrijden en die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag of een gewone inactiviteitsdag.

Bijvoorbeeld:

-- een dagcontract op maandag en een dagcontract op dinsdag => 2 opeenvolgende dagcontracten

-- een dagcontract op woensdag, donderdag is een feestdag, een dagcontract op vrijdag => 2 opeenvolgende dagcontracten

-- een dagcontract op maandag, op dinsdag werkt de uitzendkracht niet - maar is een gewone activiteitsdag voor de onderneming, een dagcontract op woensdag => 2 opeenvolgende dagcontracten

-- een dagcontract op woensdag, donderdag is een inactiviteitsdag voor de onderneming, een dagcontract op vrijdag => wordt niet gezien als opeenvolgende dagcontracten

De maatregel slaat op alle uitzendkrachten die tewerkgesteld worden met opeenvolgende dagcontracten, inclusief studenten, met uitsluiting van de volgende specifieke groepen:

 • Gepensioneerden (= effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen)
  • >= 65-jarigen
  • < 65-jarigen, indien notie gepensioneerd is aangevinkt in DmfA
 • Flexi-jobbers
 • Gelegenheidswerkers bij gebruikers onder PC 144 landbouw, PC 145 tuinbouw en PC 302 hotelbedrijf

-- Wanneer eenzelfde persoon zowel als gewone werknemer, als student bij eenzelfde gebruiker werkt, dan worden beide aantallen van opeenvolgende dagcontracten niet samengeteld.

-- Wanneer eenzelfde persoon bij eenzelfde gebruiker werkt maar een andere functie uitoefent, heeft dit geen invloed op de bepaling van het aantal opeenvolgende dagcontracten. M.a.w. de contracten met verschillende functieomschrijvingen worden samengeteld.

Er wordt semestrieel gekeken als onderstaande drempels worden overschreden.

 • Periode 1: 01/01 tem 30/06
 • Periode 2: 01/07 tem 31/12

De bijdrage wordt rechtstreeks geïnd door de RSZ aan de klant-gebruiker. De eerste facturatie is voorzien voor oktober 2023, maar de berekening zal vanaf 1 januari 2023 gebeuren.

Voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage wordt er rekening gehouden met volgende grenzen en bedragen.

De dimona blijft ongewijzigd, maar de DmfA zal aangepast worden vanaf Q1 2023.

 • De contracten, welke het ook zijn, kunnen niet langer gegroepeerd worden en moeten per contract in het DmfA worden gemeld.
 • Het toevoegen van de identificatiegegevens van de gebruiker zal verplicht worden, gezien zij deze nodig hebben om de facturatie uit te voeren.
  • Indien een KBO-nummer bestaat, moet deze worden ingevoerd in dimona.
  • Indien er geen KBO-nummer is, moet het adres en de naam van de gebruiker opgenomen worden.

Deze gegevens moeten ook opgenomen worden in het DmfA.