Nieuws

Je nettoloon berekenen doe je zo

Money money money, it must be funny … Toch zeker als je wijs raakt uit de soms complexe puzzel die je loonbrief is. Het is nochtans niet helemaal onoverkomelijk om het verschil te maken tussen je brutoloon en je nettoloon.

Ontwerp zonder titel 9

Allereerst moet het duidelijk zijn dat je tegenwoordig online tal van goede ‘bruto-nettocalculatoren’ vindt die je brutoloon behoorlijk correct omzetten in een nettoloon. ‘Behoorlijk’, want eigenlijk is elke nettoloonberekening een individueel gebeuren.

De basis is nochtans altijd en overal dezelfde: in ruil voor een prestatie ontvang je een brutoloon. Een stuk daarvan wordt (meteen) ingehouden voor socialezekerheidsbijdragen. Het bedrag dat overblijft, is je belastbaar brutoloon en daar gaan – de naam zegt het – vervolgens belastingen vanaf. Ook dit gebeurt aan de bron, dus wat als werknemer op je rekening verschijnt, is meteen je nettoloon.

Het verschil tussen wat op je rekening komt en wat op je loonbrief staat, is dus het verschil tussen je nettoloon en je brutoloon. Maar dat is vrijwel nooit identiek aan dat van je collega’s dus hoe weet je zeker dat alles correct is?

Betere foto

Afhankelijk van de concrete situatie wordt het complex

Je basisbrutoloon wordt vermeerderd met eventuele bonussen, overuren en vergoedingen waarop je recht hebt. Samen met de belastingen en socialezekerheidsbijdragen kunnen bijdragen voor de pensioenregeling van de werkgever, sociale fondsen en eventuele andere specifieke regelingen of verzekeringen in vermindering gebracht worden en al die elementen variëren mogelijk in functie van je burgerlijke staat, het aantal kinderen ten laste of eventuele kredieten die al dan niet in aanmerking komen voor belastingverminderingen.

Tussen je brutoloon en je nettoloon wordt dus aan heel veel knopjes gedraaid. Anciënniteit speelt een rol, net als de sector waarin je actief bent. Extra’s zoals maaltijdcheques of een bedrijfswagen moeten ergens ingepast raken en vergeet niet dat je werkgever bovenop je brutoloon ook patronale bijdragen betaalt, wat je totale loonkost omhoog duwt.

Verschilt mijn nettoloon als uitzendkracht van vaste medewerkers?

Nee, ook al lijkt het soms zo.

Als uitzendkracht word je wekelijks betaald door het uitzendbureau. De sociale bijdragen worden net als bij een vaste medewerker meteen afgehouden. De bedrijfsvoorheffing (een voorschot op de belastingen) zorgt wel voor variatie. Bij vaste medewerkers bedraagt de bedrijfsvoorheffing – afhankelijk van de concrete situatie, zie hierboven – ongeveer 30%, terwijl een uitzendkracht dat percentage in eerste instantie zelf kiest. Het is te zeggen: doorgaans worden al te grote verrassingen in de persoonsbelasting voorkomen door voor een bijdrage te opteren die ruim boven het minimum van 11,11% uitstijgt maar zelfs wanneer de bedrijfsvoorheffing richting 25% zou gaan, ziet een uitzendkracht op het moment van uitbetaling meer op de rekening verschijnen. Eventueel kan het omzetten van een aanvullende pensioenpremie in nettoloon ook nog een verschil maken.

De manier van uitbetaling en het direct dan wel later verrekenen van bepaalde zaken maakt dus een verschil, niet het loon.

Forum Jobs maakt je graag wegwijs in de – toegegeven, soms complexe – verschillen tussen bruto en netto. Een uitzendkracht heeft dezelfde rechten en plichten als een vaste medewerker, en dus verdien je ook dezelfde verloning.

Blije werknemers