Students

The latest iPhone, a plane ticket to the sun or maybe a first car? As a student you can always use some extra pocket money! At Forum Jobs we are looking for student jobs that look good on your CV. Register now and who knows, you might soon be checking in on Ibiza with your cool iPhone. And maybe there will be some money left to treat your friends to a glass of rosé.

Students

How does it work?

Registering online is piece of cake! You only need your national number. You tell us the period in which you are available and we will immediately get to work!
If you are already registered, it is best to visit one of our Forum Jobs offices for an update of your registration.

Sign me up

Who can work as a student?

You can work as a student if your main activity is studying. This means that the majority of your time should be spent studying. If you work 2 days a week while going to school 3 days a week there is no problem. Did you graduate in June? Then you may still work until September 30 at the reduced contributions. Are you quitting school and not continuing your education? Then you may no longer work as a student.
We always have a large number if interesting student jobs in our portfolio. Take a look on the site or contract one of our colleagues.

Forumjobs Jobstudent WHITE BG HIRES Mindermarge

Veelgestelde vragen

Als jobstudent mag je 600 uren per kalenderjaar werken aan verlaagde bijdrage. Je betaalt immers geen sociale bijdrage of bedrijfsvoorheffing, enkel een solidariteitsbijdrage. Dit is 2,71% op je brutoloon. Als jobstudent moet je ook belastingaangifte indienen. Als jobstudent is het belangrijk dat je zelf het aantal uren dat je gewerkt hebt bijhoudt. Controleer dit via 'Sudent@work'

De officiële cijfers zijn nog niet bekend gemaakt.

Je ontvangt je contract in je Adminbox. De Adminbox is een aparte mailing waar je het contract kan tekenen. Eerst maak je een code aan om je Adminbox te openen. Daarna maak je éénmalig een mandaat aan. Met deze mandaatcode kan je vervolgens je contracten ondertekenen in de Adminbox. Onthoud deze twee codes goed! Het is belangrijk dat je je contract altijd kan voorleggen op de werkplek. Via de Adminobx heb je het ter beschikking op je smartphone.

Je ontvangt je loonbrief in je eigen mailbox via E-post, een milieuvriendelijke manier om loonbrieven te versturen. Je ontvangt een automatische mail van E-post waarin je wachtwoord wordt vermeld. Hiermee kan je je loonbrief openen. Dit systeem staat los van de Adminbox.

Tijdens je tewerkstelling van 600 uren als jobstudent, is er recht op het groeipakket.

Werk je als student meer dan 600 uur per kalenderjaar, dan blijft het recht op het groeipakket behouden voor elke maand dat je minder dan 80 uur werkt.

Als je ziek wordt, verwittig je onmiddellijk zowel Forum Jobs als het bedrijf waar je tewerkgesteld bent. (Onmiddellijk = ten laatste een half uur voor aanvang van de arbeidsdag.) Verwittig ons telefonisch of per mail (niet per sms). Binnen de 48 uur moet je een medisch getuigschrift binnenbrengen bij jouw Forum Jobs kantoor.

Elk ongeval of bijna ongeval meld je onmiddellijk aan je rechtstreekse verantwoordelijke én aan Forum Jobs. Vraag de namen van eventuele getuigen van het ongeval om in de aangifte te vermelden.

Bezorg Forum Jobs zo snel mogelijk de volgende documenten, zodat wij de aangifte kunnen doen aan de arbeidsongevallenverzekering:

 • Geneeskundig getuigschrift (Een blancoversie krijg je van Forum Jobs)
 • Relaas van de gebeurtenis (Je ontvangt dit als je het ongeval meldt)
 • Doktersbriefjes
 • Andere kosten (apotheek, facturen, ect...)

Hoe sneller we de documenten ontvangen, hoe sneller het ongeval aanvaard zal worden.

Voor opstart onderteken je een werkpostfiche. Hierin worden afspraken gemaakt over de functie en de veiligheidsaspecten van jouw werkpost. Zorg ervoor dat je weet wat er in de werkpostfiche staat.

 • Draag alle werkkledij en andere persoonlijke beschermingsmiddelen op een correcte wijze.
 • Vraag voldoende uitleg & volg de instructies van jouw verantwoordelijke op de werkvloer.
 • Rapporteer elke gevaarlijke situatie of incident aan jouw verantwoordelijke én aan jouw Forum Jobs kantoor.

Als jobstudent mag je niet alle werkzaamheden uitoefenen. In de wetgeving is er een lijst van verboden werkzaamheden voor jongeren. Bij Forum Jobs volgen we deze lijst nauwgezet op en zullen we je dus nooit inschakelen voor één van deze verboden werkzaamheden. Toch vragen wij ook jouw waakzaamheid op de werkvloer. Wat mag je nooit uitvoeren als jobstudent?

 • Je mag nooit een gemotoriseerd voertuig besturen, ongeacht je leeftijd of je ervaring. Als jobstudent mag je nooit een heftruck of een landbouwvoertuig besturen.
 • Je mag nooit werken op een hoogte van meer dan 4 meter.
 • Je mag geen machinedefecten repareren (tenzij vermeld in jouw werkpostfiche).
 • Je mag nooit een andere functie uitoefenen dan beschreven in je contract of werkpostfiche.

Find a Forum Jobs office in your neighbourhood

Searching for an office? Fill in your adress, zip code or town and let us do the rest.