Nieuws

De Vlaamse Jobbonus

Ontdek hier alles over de jobbonus, die de Vlaamse overheid vanaf eind 2022 uitbetaalt. Heb je recht op de bonus? Hoe bekom je deze bonus?
Forum Jobs helpt je graag doorheen alle stappen!

De Vlaamse Jobbonus

Wat is de jobbonus?

 • De overheid wil het financiële verschil tussen werkloosheid en werken groter maken. De jobbonus moet mensen aanmoedigen om te starten met werken of aan de slag te blijven. De uitbetaling start vanaf eind 2022.
 • De jobbonus bedraagt minimum € 20 (voor een deeltijdse tewerkstelling) en maximum € 600. (In 2022 wordt er 100 euro bij het bedrag van de jobbonus geteld. Dit is een eenmalige verhoging).
 • De berekening gebeurt op basis van de inkomsten en arbeidsprestaties van het vorige kalenderjaar. Het bedrag van 2022 wordt berekend en uitbetaald op basis van de prestaties van 2021.
 • De jobbonus wordt in het najaar 2022 betaald.
Ontwerp zonder titel 11

Voor wie is de jobbonus?

 • Voor loontrekkenden en ambtenaren die in Vlaanderen wonen en voor grensarbeiders die in Vlaanderen wonen, maar in het buitenland (land van EER) werken.
 • Het is een bonus van de Vlaamse overheid voorzien voor wie minder dan € 2500 bruto per maand verdient.
 • Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers kunnen in aanmerking komen. (Deeltijdse werknemers zullen een jobbonus ontvangen die in verhouding staat tot hun deeltijdse prestaties).
Ontwerp zonder titel 7

Hoe bekom ik de jobbonus?

 • Als uitzendkracht dien je zelf geen aanvraag in te dienen, enkel jouw rekeningnummer te registeren in Mijn burgerprofiel (zie onder).
 • Als je recht hebt, krijg je een brief (via papier of e-box). De eerste brieven worden verstuurd vanaf 03/11/2022. De laatsten begin 2023.
 • Let op! De brief bevat altijd een 3-stappenplan (brief krijgen, rekeningnummer registreren en ontvangen jobbonus). Brieven die er anders uitzien kunnen phishing zijn. Hier vind je een Voorbeeldbrief.
 • Wie zijn rekeningnummer nog niet geregistreerd heeft, krijg een reminder.
 • Wie recht heeft en zijn rekeningnummer geregistreerd heeft, krijg een positieve brief waarin staat dat het rekeningnummer gekend is en de jobbonus uitbetaald zal worden.
Ontwerp zonder titel 11
Registreer hier je via Mijn Burgerprofiel?

Registreer hier je via Mijn Burgerprofiel?

Waarom moet ik mijn rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel? De Vlaamse Overheid beschikt toch al over deze nummers?
Klopt, maar de overheid mag deze niet zomaar gebruiken zonder toestemming van de rechtshebbende persoon zelf.
Daarom dient u uw rekeningnummer te registreren.

Rekeningnummer registeren via 'Mijn Burgerprofiel'
U kunt nu al uw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel. U hoeft dus de brief van de overheid niet af te wachten. U zult zich eerst moeten aanmelden met een digitale sleutel.

Ga hier naar 'Mijn Burgerprofiel' om uw rekeningnummer te registreren.

Bezwaarprocedure?

Heb je volgens de overheid geen recht? En je hebt dus geen brief ontvangen? Of je hebt recht maar je denkt recht te hebben op een hogere bonus? Dan kan je een bezwaarprocedure indienen via VLABEL.

Er kan binnen 3 maanden na ontvangst van de kennisgeving of binnen 3 jaar nadat de referteperiode verstreken is een bezwaar ingediend worden.
Voor refertejaar 2021 kan dus bezwaar ingediend worden tot 31/12/2025.

Forumjobs Boekhoudigbediende TRANS BG HIRES

Vragen?

- Wat is de Vlaamse jobbonus?
- Kom ik in aanmerking?
- Wanneer wordt deze uitbetaald? Waarom krijg ik dit?
- Hoe moet ik mijn rekeningnummer registreren? Wat is mijn burgerprofiel? Waar vind ik het terug?
- Is de brief van de overheid wel betrouwbaar? Is het geen Phishing?

Surf naar www.vlaanderen.be/jobbonus of bel naar het gratis informatienummer 0800-61106. Dit nummer wordt geactiveerd vanaf 31/10.

Ontwerp zonder titel 12