Europees Sociaal Fonds

Forum Jobs is een onderneming met een langetermijnvisie. Het gaat langdurige partnerships aan met haar klanten, uitzendkrachten én medewerkers.

Opleidingen zijn een van de 5 pijlers van ons intern beleid; Fun, Opleiding, Resultaten, Uniek, Meerwaarde. Al onze medewerkers kunnen genieten van de meest hedendaagse tools en professionele trainingen. De opleidingen worden samengebracht in de Forum Academy.

Met de financiële steun van EFS hanteert Forum Jobs een proactief opleidingsbeleid. Zo zet het onder andere in op opleidingen die telewerk in de organisatie bevorderen en de uitdagingen die gepaard gaan met het werken van op afstand aanpakken.

Enkele opleidingen die werden opgenomen in ons opleidingsplan zijn: Leren werken met digitale platformen, sociale en mondelinge vaardigheden via digitale media, virtueel samenwerken, aandacht voor weerbaarheid bij telewerk, leidinggeven van op afstand, betrokkenheid bewaren bij telewerk, omgaan met feedback van op afstand.

www.efs-agentschap.be

Colofon 1