Vacature

Vacature Hse Coördinator

Algemene info

Regio: West-Vlaanderen
Gemeente: Bevere
Contract: Interim job met optie vast werk
Job statuut: Bediende
Tijdsregeling: Dagwerk

Functie omschrijving

Voor een bedrijf die industrieel tapijt produceert meestal voor de auto-industrie, maar ook voor andere doeleinden gelegen te Oudenaarde ben ik opzoek naar een HSE Coördinator.

Ontwikkelen, coördineren en opvolgen van het beleid voor preventie en bescherming op het werk met als doel de wettelijke normen zoals bepaald in de welzijnswet na te leven en/of het ontwikkelen en optimaliseren van procedures op het vlak van milieu met als doel bij te dragen tot een optimale naleving van de wettelijke normen.

Taken:

  • Meewerken aan het opstellen van het strategische milieubeleidsplan binnen de richtlijnen van de organisatie om de milieukosten te beheersen, het imago van de organisatie te beschermen en de risico's te beperken.
  • Coördineren en organiseren van de verschillende activiteiten binnen de afdeling milieu of preventie naargelang de prioriteiten en de noden van de (interne) klant om een efficiënte en doeltreffende service te kunnen bieden die beantwoordt aan de kwaliteitseisen van de organisatie binnen de gestelde termijnen.
  • Detecteren van probleemgebieden inzake milieu of preventie en aanpassen van bestaande of ontwikkelen van nieuwe procedures, processen en regels ter bevordering van het milieu om het milieubeleid binnen de organisatie te optimaliseren.
  • Rapporteren van de bevindingen en vastgestelde tekortkomingen aan het management en formuleren van adviezen om het milieubeleid of het preventiebeleid voortdurend te actualiseren.
  • Bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken.
  • Opsporen, analyseren en evalueren van de gevaren en risico’s op het werk om de noodzakelijke maatregelen voor te stellen om de risico’s te minimaliseren en/of uit te schakelen.
  • Coördineren van projecten rond een bepaald preventiethema om verbeteringen aan te brengen op veiligheidsvlak.
  • Analyseren van arbeidsongevallen en achterhalen van oorzaken om de krachtlijnen van het welzijnsbeleid te ontwikkelen en een doeltreffend en dynamisch risicobeheerssysteem voor te stellen.