Beleid inzake moderne slaverij

Dit beleid inzake moderne slavernij is opgesteld om de inzet van Forum Jobs tegen moderne slavernij [1] en mensenhandel [2] te benadrukken. We erkennen dat moderne slavernij een wereldwijd probleem is en we zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat onze activiteiten vrij zijn van elke vorm van uitbuiting van menselijke arbeid.

Forum Jobs is toegewijd aan het voorkomen van moderne slavernij en mensenhandel binnen al onze activiteiten. We tolereren geen enkele vorm van uitbuiting van menselijke arbeid. Hiervoor besteden we veel aandacht aan het trainen en bewust maken van onze werknemers over moderne slavernij en mensenhandel, inclusief het herkennen van de tekenen en signalen ervan. We geloven in het belang van educatie om dit probleem te bestrijden.

We eisen van onze klant-gebruikers dat ze onze toewijding aan het bestrijden van moderne slavernij delen en dat ze dezelfde normen hanteren. We zullen ervoor zorgen dat er passende contractuele bepalingen worden opgenomen om de naleving van dit beleid af te dwingen.

We implementeren een klokkenluidersregeling waarmee werknemers, uitzendkrachten en andere belanghebbenden eventuele zorgen of vermoedens van moderne slavernij kunnen melden. We garanderen vertrouwelijkheid en bescherming tegen represailles voor degenen die meldingen doen.

We zullen voortdurend onze inspanningen op het gebied van het voorkomen van moderne slavernij en mensenhandel evalueren en verbeteren door middel van regelmatige monitoring, rapportage en controle.

In geval van schending van dit beleid zullen we passende maatregelen nemen, variërend van het aanspreken van de betrokken partijen tot het beëindigen van contractuele relaties, afhankelijk van de ernst van de schending.

Dit beleid inzake moderne slavernij getuigt van onze toewijding om moderne slavernij en mensenhandel uit te bannen en ervoor te zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten ethisch en verantwoord zijn.

[1] Dit verwijst naar situaties waarin personen worden gedwongen tot arbeid, diensten verrichten onder dwang of dwangarbeid, onder onmenselijke omstandigheden werken, worden gehouden als eigendom, worden uitgebuit of worden gecontroleerd door anderen.

[2] Dit omvat het rekruteren, transporteren, overbrengen, huisvesten of ontvangen van personen door middel van bedreiging, dwang, misleiding, misbruik van macht of het geven of ontvangen van betalingen voor de controle over een persoon met het oog op uitbuiting.