Verhalen

Op reis gaan in coronatijden!

Mag ik straks op reis vertrekken?
Wat is het digitale coronacertificaat?
Wat moet ik doen als ik in quarantaine moet?

Hier vind je 13 antwoorden op de meest gestelde vragen over vakantie in coronatijden.


Op reis gaan in coronatijden!

Wat is het digitale coronacertificaat?

Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Het digitale coronacertificaat bestaat uit een samenbundeling van je persoonlijke vaccinatie-, test- en herstelcertificaat.

Vaccinatiecertificaat: elk certificaat vermeldt het type vaccin en om de hoeveelste prik het gaat. De meeste EU-landen zullen alleen een certificaat van volledige vaccinatie aanvaarden.

Testcertificaat: dit certificaat vermeldt het resultaat van een PCR-test (geen zelf- of sneltest). Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt.

Herstelcertificaat: dit certificaat is van belang voor de mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve COVID-test. De geldigheid van dit certificaat zal in de meeste landen 180 dagen zijn.


Hoe kan ik het digitale coronacertificaat verkrijgen?

Het certificaat is volledig gratis en kan je downloaden via mijngezondheid.be, Mijn Burgerprofiel, myhealthviewer.be of via de mobiele app CovidSafeBe.


Zijn er nog steeds reisbeperkingen deze zomer?

Niet-essentiële reizen naar het buitenland voor personen die hun hoofdverblijf hebben in België zijn terug mogelijk. Alsook kunnen personen met een Europese nationaliteit of personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een land van de Europese Unie opnieuw naar België reizen voor niet-essentiële reizen. Let op: indien een derdelander alsnog naar België wil reizen, moet het gaan om een essentiële reis.

Welke landen/gebieden behoren tot het hoog risico gebied?

Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brazilië, Chili, Colombia, Democratische Republiek Congo, Eswatini, Georgië, India, Lesotho, Mozambique, Namibië, Nepal, Pakistan, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad en Tobago, Tunesië, Uganda, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Belgische inwoners moeten bij terugreis uit bovenstaande landen wél nog steeds 10 dagen in quarantaine + 2 PCR-testen afleggen, ook bij volledige vaccinatie.

Is het momenteel opnieuw toegelaten om buiten de EU te reizen?

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven nog steeds sterk afgeraden (= niet meer verboden). Let op: niet-EU landen kunnen naast de kleurcode rood, ook hernomen zijn als een hoog risicogebied, waarvoor bijkomend verstrengde maatregelen gelden.

Ik kwam in contact met een persoon die besmet is met COVID-19, wat moet ik doen?

  • Ben je volledig gevaccineerd, dus 2 injecties (uitz. Vaccin Johnson&Johnson*) + 2 weken?

Neem zo snel mogelijk een test af. Tot je het resultaat weet, blijf je in quarantaine. Bij een negatief testresultaat, mag je uit quarantaine. Indien je géén test afneemt, ben je wel verplicht om 10 dagen in quarantaine te blijven.

  • Ben je nog niet gevaccineerd of heb je slechts 1 injectie (uitz. Johnson&Johnson*) gekregen?

Neem zo snel mogelijk een test af. Ongeacht als het resultaat negatief of positief is, blijf je in quarantaine en leg je op dag 7 een nieuwe test af. Als die nog steeds negatief is, mag je terug uit quarantaine. Wees wel nog steeds waakzaam als er geen symptomen optreden.

*bij vaccinatie met Johnson&Johnson vaccin moet je reeds 4 weken geleden je injectie ontvangen hebben.

Wat moet ik doen als ik in quarantaine moet?

  • Blijf thuis en laat je testen. Vraag zeker ook een quarantaine-attest aan je huisarts of call center.
  • Ben je niet ziek en kan je telewerken dan behoud je je loon gedurende de quarantaine.
  • Ben je niet ziek en kan je niet telewerken, breng je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte. De uitbetaling van de quarantaine verloopt via de RVA. Dit geldt ook voor uitzendkrachten.
  • Ben je ziek en kan je niet werken, informeer je werkgever zo snel mogelijk. De uitbetaling van de ziekte gebeurt via de werkgever. Als uitzendkracht loopt de ziekte tot einde contract via werkgever, daarna richt je je tot de mutualiteit.

Moet ik mijn werkgever laten weten dat ik tijdens mijn verlofperiode op reis ga (al dan niet naar een risicogebied)?

Je bent niet verplicht om je werkgever op de hoogte te brengen van jouw reisplannen. Het blijft uiteraard aan te raden om je werkgever zo snel mogelijk in te lichten om diens werkplanning niet in het gedrang te brengen.

Als je om één van bovenstaande redenen verplicht in quarantaine moet, dien je uiteraard aan de werkgever het quarantaine attest te bezorgen alvorens om onwettige afwezigheid te vermijden.

Ik ben uitzendkracht en moet in quarantaine, wie breng ik op de hoogte?

Het uitzendkantoor is jouw wettelijke werkgever. In geval van quarantaine dient het attest dan ook aan het uitzendkantoor te worden afgeleverd.

Uiteraard is proactieve en goede communicatie aan te raden, ook met het bedrijf waar je tewerkgesteld bent.

Ik vermoed dat één van mijn werknemers op reis is geweest naar een risicogebied, wat nu?

Als werkgever ben je niet verondersteld op de hoogte te zijn van de reisbestemming(en) van je werknemers, alsook is de werknemer niet verplicht dit mee te delen. Zolang het niet vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is of in quarantaine moet via een attest van een behandelend arts of de arbeidsarts, kan de werkgever hem de toegang tot de werkvloer niet weigeren. Het is de werkgever niet toegestaan om een medisch attest te vragen aan de werknemers die terugkeren uit een risicogebied.

Als de werknemer een quarantaine attest aflevert en zich aanbiedt op het werk tijdens de quarantaineduur, mag de werkgever het werk wel weigeren.

Mijn werknemer wil deze zomer een aantal weken op reis naar zijn/haar thuisland (= niet EU-land). Mag dit zomaar?

Als het thuisland niet geregistreerd staat als hoog risicogebied is het voor de werknemer geen enkel probleem om af te reizen naar zijn thuisland. Na terugkeer is quarantaine niet langer verplicht bij digitaal coronacertificaat of negatieve PCR-test. Wanneer het thuisland echter opgenomen is op de lijst van hoog risicogebieden moet de werknemer bij terugkeer sowieso 10 dagen in quarantaine + 2 PCR-testen afleggen.

Heb ik als werknemer recht op een uitkering voor mijn quarantaine als ik uit een hoog risicogebied kom?

Als je als werknemer op eigen initiatief afreist naar een risicogebied tegen alle adviezen van de overheid in, kan er geen overmacht wegens quarantaine ingeroepen worden. De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn.

Ik heb andere vragen over reizen en quarantaine in coronatijden?

Contacteer snel jouw Forum Jobs kantoor. Onze consultants en juridische dienst helpen je graag verder.