Vind een job

in

Disclaimer

Discretie, onze zorg

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites www.forumjobs.be en www.tecquality.be, www.forumfood, www.forumconstruct.be. Door deze websites te gebruiken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden:

De via deze websites verzamelde gegevens, worden, in functie van uw profiel, bewaard door Forum Jobs nv, om gebruikt te worden voor rekrutering/selectie van personeel, personeel en loonadministratie en om u op de hoogte te houden van onze marketingacties en promoties. Tenzij u bezwaar aantekent, kunnen de verzamelde gegevens meegedeeld worden aan de andere vennootschappen binnen Forum Jobs nv die deze gegevens kunnen gebruiken om u te informeren over de mogelijke andere aanbiedingen in het kader van uw zoektocht naar werk en het ontwikkelen van uw persoonlijke loopbaan evenals van de marketingacties en promoties van Forum Jobs nv.

In geval van wijziging van uw persoonlijke gegevens, vragen we u om zo vlug als mogelijk deze aan te passen zodat we op alle momenten over correcte gegevens beschikken. Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@forumjobs.be.

De via deze websites verzamelde gegevens, worden, in functie van uw aanvraag, bewaard door Forum Jobs nv en zullen gebruikt worden voor het beheer van uw aanvraag en van de prestaties van de uitzendkracht en om u op de hoogte te houden van onze marketingacties en promoties.

We danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@forumjobs.be.

De term "cookies" wordt in dit document gebruikt als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of toestel plaatst. Ze bevatten informatie over bijvoorbeeld taalvoorkeur. Hierdoor moet u niet telkens uw taalkeuze ingeven bij het (opnieuw) bezoeken van eenzelfde websites. Sommige cookies stellen uw browser in staat bepaalde afbeeldingen op een correcte manier weer te geven, alsook bepaalde toepassingen correct te laten functioneren. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Indien u kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen kan het zijn dat bepaalde afbeeldingen niet of niet volledig worden getoond. Ook bepaalde toepassingen kunnen mogelijks niet correct functioneren.

Deze webanalytische cookies helpen ons meer te weten te komen over hoe u omgaat met en reageert op de inhoud van onze websites zodat wij onze websites nog beter vorm kunnen geven. Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken, van welke websites de gebruiker afkomstig is, het aantal bezoeken van elke gebruiker en hoe lang een gebruiker op de websites verblijft. De informatie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar wordt gebruikt om op totaalniveau web statistieken te creëren. Wij gebruiken Google Analytics.

Vanwege de manier waarop internet en websites werken, hebben we niet altijd zicht op cookies die door derden op onze websites worden geplaatst. Dit geldt vooral in gevallen waarbij onze webpagina zogenaamde ingesloten elementen bevat: teksten, documenten, afbeeldingen of korte films die worden opgeslagen door derden, maar worden weergegeven op of via onze websites. Als u op deze websites cookies aantreft die niet hierboven zijn opgesomd, laat het ons dan weten. Of neem direct contact op met de betreffende derde om navraag te doen naar de cookies die ze plaatsen, hun reden daarvoor, de levensduur van de cookie's, en hoe uw privacy wordt gegarandeerd.

Wij behouden ons het recht voor dit beleid te veranderen en/of aan te vullen teneinde eisen van binnenlandse wetgevingen te beantwoorden. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en aanvullingen.

De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Forum Jobs nv of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Forum Jobs nv de op, en via, deze websites aangeboden informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

De informatie die op of via deze websites wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Forum Jobs nv staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie evenmin is Forum Jobs nv aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de websites.

Forum Jobs nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Erkenningsnummers: Forum Jobs nv VG.234 BUO(C) - W.INT041 - BHG 00269-40(6)(5)-20121121

Ondernemingsnummer Forum Jobs nv: BE 0460 046 650

Geschillen: Ieder geschil met betrekking tot deze websites valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de Rechtbank van Koophandel Gent- afdeling Kortrijk bevoegd.

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.